Hổ trợ trực tuyến

Công Danh - 0909.334.123 - 0931 .493 .569

Bình An - 0901.351.345- 0986.482.947

Thu Ngân - 0938.759.123- 0987 .479 .134

Phụng Đoàn - 0938.209.123 - 0978.487.023

Ánh Tuyết - 0932.042.569 - 0987457428

Thị Minh - 0938 .049 .345 -0961.366.315

Thu Mua Hàng ( Ngọc Thiệt ) - 0934.039.123 - 0964.333.098

Thống kê

  • Hôm nay 747
  • Hôm qua 1,150
  • Trong tuần 2,632
  • Trong tháng 20,377
  • Tổng cộng 1,584,418

Áo dài cách tân(Hàng TẾT)

mỗi trang
Áo DàI Cách Tân MS 12

Áo DàI Cách Tân MS 12

Giá lẻ: 200K
Giá sỉ: 160K
Chất liệu: Vải ren gấm, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 160,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS11

Áo Dài Cách Tân MS11

Giá lẻ: 250K
Giá sỉ: 210K
Chất liệu: Vải ren gấm, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 210,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS10

Áo Dài Cách Tân MS10

Giá lẻ: 250K
Giá sỉ: 210K
Chất liệu: Vải ren gấm, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 210,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS9

Áo Dài Cách Tân MS9

Giá lẻ: 280K
Giá sỉ: 235K
Chất liệu: Gấm in hoa, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 235,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS8

Áo Dài Cách Tân MS8

Giá lẻ: 280K
Giá sỉ: 235K
Chất liệu: Gấm in hoa, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 235,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS7

Áo Dài Cách Tân MS7

Giá lẻ: 280K
Giá sỉ: 235K
Chất liệu: Gấm in hoa, dày dặn, mịn mát
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 235,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS6

Áo Dài Cách Tân MS6

Giá lẻ: 160K
Giá sỉ: 135K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 135,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS5

Áo Dài Cách Tân MS5

Giá lẻ: 160K
Giá sỉ: 135K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 135,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS4

Áo Dài Cách Tân MS4

Giá lẻ: 220K
Giá sỉ: 190K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 190,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS3

Áo Dài Cách Tân MS3

Giá lẻ: 220K
Giá sỉ: 190K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 190,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS2

Áo Dài Cách Tân MS2

Giá lẻ: 220K
Giá sỉ: 190K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 190,000 VND

Áo Dài Cách Tân MS1

Áo Dài Cách Tân MS1

Giá lẻ: 220K
Giá sỉ: 190K
Hotline đặt hàng:
- Thị Minh - 0938 .049 .345
- Ánh Tuyết - 0931.493.569
- Phụng Đoàn - 0938.209.123
- Công Danh - 0909.334.123
- Bình An - 0901.351.345
- Thu Ngân - 0938.759.123

Giá sỉ: 190,000 VND

Top

0938 .049 .345 -->